ASHRAE Turkish Chapter Türk İklimlendirme Sektörüne Büyük Katkı Sağlıyor

ASHRAE Turkish Chapter Türk İklimlendirme Sektörüne Büyük Katkı Sağlıyor

ASHRAE Turkish Chapter Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan Onat;

“ASHRAE Turkish Chapter Türk İklimlendirme sektörüne büyük katkı sağlıyor.”

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan ONAT geçtiğimiz ay yapılan ASHRAE Turkish Chapter Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. ASHRAE Turkish Chapter, Ekim ayında ASHRAE tarihinde hiç olmayan bir başarı göstererek ikinci kez genişletilmiş bölge (RAL CRC) toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesini sağladı. ASHRAE Turkish Chapter Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan ONAT’la ASHRAE’yi, Turkish Chapter’in faaliyetlerini ve Antalya’da yapılacak olan ASHRAE RAL CRC Toplantısını konuştuk.

Hocam öncelikle ASHRAE Turkish Chapter Başkanlığınız hayırlı olsun. ASHRAE Turkish Chapter nedir, neden kuruldu?

Teşekkür ederim. Öncelikle ASHRAE ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. 1894 yılında Amerika’da kurulmuş, Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneğidir. Amacı HVAC-R sektöründe, enerji, enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve bina enerji sistemleri ve otomasyonu konularında sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için çalışan bir kurum. 125 yıllık bir kurum oldukları için de çok önemli bir altyapıya, birikime sahipler.

ASHRAE, HVAC sektörünün bilgi tabanını oluşturan bir yapıya sahip. Dolayısıyla HVAC’la ilgili kitapların dergilerin çıkarılmasında, standartların oluşturulmasında, temiz odalar, ısı pompaları, iç hava kalitesi vb. gibi özel konularda çalışmaların merkezi konumunda bulunuyor. ASHRAE bilgi birikimini paylaşmayı seviyor ve bu bilgilerin kaliteli bir insan yaşamı için uygulanmasını istiyor. Bu sebeple çeşitli bölgelerde kurduğu eğitim merkezleri ile on-line ve yüz yüze eğitimler, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenliyor. Kısaca HVAC konusunda çalışan mühendisleri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

REGIONAL AT LARGE (RAL) VE TURKISH CHAPTER

ASHRAE Merkezi Amerika’da Georgia Eyaletinde bulunuyor. Dünya genelinde 56.500 üyesi var. Yaklaşık 130 ülkede Chapter ya da Section olarak adlandırılan yapılarla organize oluyor. ASHRAE’nin dünya genelinde bölge yapılanması söz konusu, Dünya 15 farklı Bölgeye ayrılarak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 15 bölgenin 12 tanesi Amerika kıtasında, 13. Bölge Uzakdoğu, 14. Bölge Avrupa 15. Bölge de Regional at Large (Büyük Bölge) adında bizim de içinde bulunduğumuz bölgeden meydana gelmektedir. Bu bölge içerisinde ise 15 ülke var. Bu büyük bölgeyi de iki ayrı bölgeye bölünmüş durumda. Biz Türkiye olarak birinci bölgede yer alıyoruz. Yani Ashrae Regional at Large Bölgesin içerisinde Turkish Chapter olarak yer alıyoruz. Turkish Chapter, 2013 yılında Section olarak başladı. Chapter olabilmek için çok sayıda üyenin oluşuma onay vermesi gerekiyor. Bu sebeple Section olarak başladık ve aynı yıl içerisinde Chapter oluşumu için gereklilikleri sağlayarak başvurumuzu yaptık ve Prof Dr. M. Barış Özerdem başkanlığında Turkish Chapter’ı kurduk. Bu kuruluş aşamasında o zaman İSİB Başkanı olan Zeki Poyraz Bey’in katkılarını belirtmeden edemeyeceğim…

Sanırım bu ASHRAE için de önemli bir başarı…

Biz Section’dan kısa zamanda Chapter olmanın yanında da önemli faaliyetler yürüterek başarılı olduk. Chapter olduğumuz zaman diğer chapterlerin de bir araya gelip görüş alışverişinde bulundukları RAL CRC toplantılardan birini İstanbul’da yapılmasını sağladık. Bu organizasyonun Türkiye’de gerçekleştirilmesinde İSİB ve o dönemin İSİB Başkanı Zeki Poyraz Bey’in aktif bir rolü var. 2015 CRC Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Bir ülke Section olarak kurulup bir yıl içerisinde Chapter olsun, hemen CRC Toplantısını ülkesinde geniş bir katılımla yapsın! Bu Ashrae tarihinde görülmemiş bir şeydi. Bunu sadece biz söylesek farklı algılanabilir ama söz konusu organizasyon sonrasında bize gelen yorumlar, geri bildirimler bunu teyit etti.

O zaman Ekim (4-7 Ekim 2018) ayında söz konusu bu toplantı yine Türkiye’de gerçekleştirilecek olması da farklı bir anlam taşıyor olmalı? Fakat önce RAL CRC Toplantısını da açıklamanızı rica edebilir miyim?

Gerçekten de sadece iki yıl aradan sonra Turkish Chapter’in bu toplantıyı tekrar düzenlemesi yine büyük bir başarı. CRC Toplantılarını kısaca değinmek gerekirse; CRC, Chapter Regional Conferance’nin kısaltılmışı, Türkçe “Bölgesel Konferans” diyebiliriz. Her bölge yıllık olarak bir konferans düzenler. ASHRAE’deki bölge toplantıları yılda bir kez yapıyor ve genelde bu toplantı eylül veya ekim aylarında yapılıyor ve prensip olarak ASHRAE Başkanı bu toplantıya katılıyor ve konuşma yapıyor. Her CRC için bir tema seçiliyor. ANTALYA RAL CRC’deki temamız “Building our NEW Energy Future“. Bu toplantılarda; ilk gün teknik konuşmalar yapılır. ASHRAE’nin seçkin eğitimcileri önceden belirlenen konularda sunumlar yapıyorlar. İkinci gün genellikle yönetim toplantıları oluyor. Son gün ise pozisyonlar, gelecek ve hedeflerle ilgili çalışma toplantıları geçekleştiriliyor. ASHRAE Başkanı, bizim toplantımıza da katılacak ve bir konuşma yapacak.

CRC Toplantıları, bize diğer ülkelerle işbirliği çalışmalarına çok önemli katkılar sağlıyor. Bu yılki CRC toplantısının İSİB’in her yıl düzenlediği çalıştayla birlikte düzenleniyor oluşu da farklı ülkelerden gelen temsilcilerle bizim sektör temsilcilerinin daha sıcak diyalog kurmasını sağlaması açısından çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca Akademisyenlerle sektör temsilcilerini, hem de sektör temsilcileri ile geleceğin sektör çalışanı olacak öğrencileri bir araya getiriyor.

İSİB YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Netice olarak Antalya’da ikinci bir toplantının organizasyonunu Türkiye olarak üstlendik. Bu organizasyonun alınmasında İSİB’in yine büyük bir katkısı söz konusu. Zaten İSİB Çalıştayı ile eş zamanlı bir organizasyon yapılacak. Bu vesile ile TİM Başkan Vekili Zeki Poyraz Bey’e, Şimdiki Başkan Mehmet Şanal Bey’e ve Başkan Yardımcısı Metin Duruk Bey’e ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İSİB’e destek veren bütün firma ve yetkililerine ve ayrıca İSİB toplantılara katılarak destek sağlayan akademisyenlere ASHRAE Turkish Chapter olarak çok teşekkür ediyoruz.

ASHRAE BAŞKAN YARDIMCISI MR. FAROOQ MEHBOOB ASHRAE TURKISH CHAPTER’A BÜYÜK DESTEK VERİYOR

Bir kişiye daha teşekkür etmemiz gerekiyor o da; Mr. Farooq Mehboob. Bir önceki dönem ASHRAE Genişletilmiş Bölge Başkanı ve Bu dönem ASHRAE Başkan Yardımcısı olan Mr. Farooq Mehboob ASHRAE Turkish Chapter’a büyük destek veriyor. Sadece ASHRAE içerisinde değil, Türk firmalarının kendi bölgesinde iş alabilmeleri için de çalışmalar yapıyor. Kendisine gerçekten Türkiye İklimlendirme Sektörü adına teşekkür ediyoruz. RAL CRC Toplantısının tekrar Türkiye’de yapılması konusuna Mr. Farooq Mehboob büyük destekleri ve TİM Başkan Vekili Zeki Poyraz Bey’in de büyük gayretleri sonucu bu toplantının ikinci kez Türkiye’de yapılması sağlandı.

ASHRAE’nin amacı sektöre yardımcı olmak. ASHRAE HVAC sektörünün temel bilgi yapısını oluşturuyor. Avrupa’nın da bu alandaki bilgi kaynağının temelini ASHRAE oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu kaynağı kullanıp hem sektöre hem eğitimimize nasıl yansıtırız ona bakıyoruz. İSİB Yönetim’inin ASHRAE ile bu diyalogu Türk İklimlendirme sektörünün Arap Dünyası, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu ve Asya ülkeleriyle ticari iş birliklerinin gelişmesine büyük katkılar sağlıyor. Bu birlikteliğin Türk Cumhuriyetlerini kapsayacak şekilde geliştirilmesinde fayda vardır. İSİB Yönetimine ASHRAE Turkish Chapter olarak bu konuda iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu iş birliğini Kardeş Ülke Azerbaycan ile başlayabilir.

ASHRAE Üyelerine ne gibi katkılar sunuyor?

ASHRAE’de kurumsal üyelik yoktur. Bizim Turkish Chapter olarak şu anda 110 kişi üyemiz var. Hedefimiz bu üye sayısını arttırmak. ASHRAE’nin kıdemli üye, onur üyesi, normal üye, genç üye gibi birçok farklı üyelik sınıfları var. ASHRAE’nin üyelerine bireysel olarak sunduğu katkılarla başlayalım isterseniz. Bir bilgi oluşumu olarak öncelikle bütün Üyelere dört yılda bir yenilediği Hand Book kitabını sağlar. Bu kitap HVAC sistemlerinin temelini oluşturan bilgileri kapsayan temel bir kitaptır. HVAC konusunda çalışan herkesin başvuru kaynağıdır. Ayrıca ASHRAE’nin her ay yayımladığı alanında uzman isimlerin HVAC sistemleri ile ilgili makalelerinin yayınlandığı bir yayın olan Ashrae Journal Dergisi, High Performance Building Dergisi gibi HVAC alanında çok önemli yer tutan 4 farklı yayın size gönderilir.

ASHRAE, ÜYELERİ KURDUKLARI DİYALOGLARLA TİCARETLERİNİ GELİŞTİRİYOR

ASHRAE, üyeleri kendi aralarında kurdukları diyaloglarla ticaretlerini daha rahat geliştiriyorlar. Çünkü bu ticari ilişki de bilgi temelli gerçekleşiyor. Örneğin biz Turkish Chapter olarak bir bölge içerisindeyiz ve bu bölge içerisinde bizim dışımızda 15 tane daha ülke var. Bu 15 ülkedeki ASHRAE üyeleri ile diyaloglar kuruyoruz. Bu diyaloglar zamanla ticari ilişkilere doğru dönüşüyor. Bu diyaloglar sayesinde halihazırda Türk firmalarının söz konusu ülkelerde temsilcilikler kurduklarını biliyoruz. İSİB’in ASHRAE ile olan diyalogları, diğer ASHRAE bölgelerindeki insanlarla olan diyalogları Türk İklimlendirme sektörüne büyük katkılar sağlamış durumda. Bu tür ilişkiler sektörün önünü açmaya başladı ve açmaya da devam ediyor.

AKADEMİSYENLER BİRLİKTE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR

RAL Chapter üyeleri arasında akademisyenler de söz konusu, bizim akademisyenlerimizle diğer ülkelerin akademisyenleri arasında çok önemli diyaloglar kuruldu. Bu da bilimsel gelişmelere zemin hazırlayacak demektir. Hatta akademik olarak bazı hocalarımız Pakistan’la uzaktan eğitim formatında çalışmalar yapıyorlar. Bizim hocalarımız onların öğrencilerine onların hocaları bizim öğrencilerimize dersler veriyorlar. Bütün bu işbirlikleri onlarla kurulan diyaloglarla sağlandı. Bu diyalogların geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin söz konusu ülkeler arasında karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkileri geliştirmek, ülkeler arasında öğrenci değişimleri oluşturmak gerekiyor. Chapter olarak hedeflerimizde bu tür faaliyetler de bulunuyor.

GENÇ MÜHENDİSLER TECRÜBE KAZANIYOR

ASHRAE üyesi olan genç mühendislere yönelik, YEA (Young Enginering) Programı var. Genç Mühendislerle bölgesel toplantılar organize ediliyor. Böylelikle bölgelerindeki diğer mühendislerle diyalog kurmaları sağlanıyor. Biz Türkiye’de henüz genç Mühendis programını çok iyi bir şekilde çalıştıramadık. Fakat görevlendirdiğimiz bir arkadaşımızla ve kurduğumuz komisyonla bu çalışmalara da biz de başladık.

ASHRAE’DE ALINAN KARARLAR DÂHİL OLABİLİYORUZ

Bütün bu güzel gelişmelerin dışında, ASHRAE Turkish Chapter olarak ASHRAE’de alınan kararlar dâhil olabiliyoruz fakat orada olabilmemiz için bizim burada aktif olmamız gerekiyor. Puanlama sistemi var. O puanlama sisteminde belli değerlerin üzerine çıkıp oradaki yönetim kurullarında bizim de yer alabilmemiz gerekiyor. Bunu da yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz örneğin Zeki Poyraz Bey Ashrae’de bulunan komitelerden biri olan Development Commitee’de yönetim kurulu üyesi oluş durumda.

Son olarak geleceğin mühendisleri öğrencilerini sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla genç mühendis adayları öğrencilere de büyük önem veriliyor?

ASHRAE’de öğrenci üyelere gerçekten çok değer veriliyor. Çünkü ASHRAE geleceğini ve kaynağını buradan aldığını çok iyi biliyor ve öğrencilere yönelik çok farklı programlar yapıyorlar. Bu değerin bir ifadesi olarak, ASHRAE’nin öğrencilere yönelik ayrılmış 5 milyon dolarlık bütçesi olduğunu söylemek gerekir. Öğrencilere üyelik aidatlarında kolaylık sağlanıyor. ASHRAE her yıl öğrencilere yönelik proje yarışmaları düzenliyor. Hatta bu yıl proje için Türkiye’den bir bina seçildi. Seçilen bu binanın yarışmaya katılan öğrencilerden HVAC sistemleri açısından çözümlenmesi isteniyor. Kısaca öğrencilerin HVAC sistemlerini ASHRAE standartlarını uygulayarak çözümler üretmesini sağlayan bir yarışma. Bu yarışmaya Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup yarışmaya katılacak. Marmara Üniversitesi daha önceki yarışmalardan birinde mansiyon ödülü almıştı.

ASHRAE RAL CRC TOPLANTISINA 45 ÖĞRENCİ KATILACAK

Biz de neticede eğitimciyiz ve öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Bu sebeple Antalya’da düzenleyeceğimiz ASHRAE RAL CRC Toplantısına değişik üniversitelerden 45 öğrencinin katılımını sağlayacağız. Öğrenci üyelerden sorumlu komisyonumuz ve Komisyon Başkanımız katılımcı öğrencileri belirledi. Öğrencilerimiz bu toplantıda uluslararası tecrübe kazanacaklar. Bu toplantıda teknik sunumlar olacak onlardan istifade edebilecekler. Türk iklimlendirme sektörünün önde gelen isimleri olacak onlarla tanışıp konuşma fırsatı bulacaklar. Öğrencilerimizin uluslararası toplantılara katılım sağlamaları, bu toplantılarda aktif bir şekilde yer almaları ve maksimum fayda sağlamaları için iyi derecede İngilizce bilmeleri önem arz etmektedir. Zaten İngilizce bilmeleri gerektiğini her zaman öğrencilerimize söylüyoruz.

ASHRAE’nin ve ASHRAE Turkish Chapter’in daha iyi anlaşılması adına keyifli, açıklayıcı bir söyleşi oldu siz çok teşekkür ederiz.

Bize de bu imkânı verdiğiniz size ve kurumunuza ASHRAE Turkish Chapter adına teşekkür ederiz.

İlgili Haberler

İSİB’ten Climaticization&Refrigeracion Fuarına Milli Katılım Organizasyonu 

İSİB’ten Climaticization&Refrigeracion Fuarına Milli Katılım Organizasyonu 

Türk İklimlendirme Sektörünün küresel iş ortağı İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), İspanya’nın başkenti Madrid şehrinde 14-…
Bosch Home Comfort Group, En Fazla Kombi İhracatı Yapan Şirket Oldu

Bosch Home Comfort Group, En Fazla Kombi İhracatı Yapan Şirket Oldu

Bosch Home Comfort Group, İklimlendirme Sektörü İhracatçılar Birliği tarafından en fazla kombi ihracatı yapan şirket olarak…
BVN Yeniliklerini ve İş Ortaklığını Duyurdu

BVN Yeniliklerini ve İş Ortaklığını Duyurdu

BVN İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Yaşar Bahçivan: “Geliştirdiğimiz yenilikçi ve kaliteli ürünlerimiz sayesinde…