Yapılı Çevrede Dijitalleşme: TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, “Yapılı Çevrede Dijitalleşme” başlıklı sunumunda Dijitalleşme kavramından başlayarak Türkiye’nin dijital atılım stratejisi raporuna değindi. Bilgisayar teknolojisinde dijitalleşmenin tarihsel gelişimini anlattığı sunumunda Kılkış, tesisat mühendisliğinde, mimaride ve yapılı çevrede dijitalleşmenin tarifi, kapsamı ve öneminin netleştirilmesi gerektiğini söyleyerek; yerli AR-GE, yerli otomasyon, yerli teknolojiye dayalı yerli üretim çalışmaları gibi konulara dikkat çekti.