TTMD Strateji Planı 2019-2021 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

TTMD Strateji Planı 2019-2021 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

video
play-sharp-fill
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin geçmiş 25 yılından güç alarak gelecek 25 yılda da var olmak, gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmek uluslararası ortam dahil olmak üzere sektöre önderlik etmek üzere hazırladığı ilk stratejik plan değerlendirme toplantısı 22 Aralık 2018 tarihinde Kozyatağı Hilton Otel’de gerçekleştirildi.
Tesisat sektörünün önde gelen temsilcileri, dernek başkanları TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektörel basının katıldığı toplantının açılış konuşmasını TTMD Başkanı Birol Kılkış yaptı.

Prof. Dr. Kılkış; TTMD’nin gelecek 25 yıllık vizyonunu belirlerken, mevcutta ve gelecekte nasıl bir dünya düzeni içinde yer alacağının öngörüsünü ve bir yol haritasını oluşturma hedefimiz doğrultusunda yazılı ve somut biçimde Vizyon, Misyon, Değerlerini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kılkış: “Ortaya çıkan raporun bir başlangıç olduğunun, stratejik yönetime geçişin de uzun bir süre alacağının da bilincindeyiz. Bu bağlamda bu rapor TTMD için stratejik yönetime geçiş için ilk adımdır. Strateijk plan asla bir çıktı veya sonuç değil; kurumsallaşmaya girişte sürekliliğinin bir aracıdır” dedi. Ayrıca, stratejik plan hazırlanırken yaygın ve katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde; üyelerin, icra birimlerinin, derneğin kanaat önderlerinin ve diğer sektör örgütlerinin görüşlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantının amacına ilişkin bir konuşma yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejik Plan Proje Lideri Sarven Çilingiroğlu ise; “Meslek örgütü olarak geçmiş dönem konjonktüründe TTMD’nin kuruluşundan bu yana yakaladığı başarıyı, yeni dünya düzeninde de arttırarak sürdürmek, mesleki ve sektörel gelişim faaliyetlerindeki öncü özelliğimizi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak için meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bölgemizde mesleğin ve sektörün geleceğinin şekillendirilmesine daha etkin katkı vermek iddialı hedefi ışığında TTMD Stratejik Planı’nın hazırlanmış olduğunu belirtti.

Çilingiroğlu: “Bu çalışmayı yürütürken; her adımda stratejik yönetim için gelişim alanlarımızın ne kadar çok olduğunu saptama ve hattta değişim yönetimi yapma zorunluluğu ortaya net olarak çıkmıştır. Bu rapor TTMD dinamiği, kültürü ve profesyonel kaynağının profili nedeni ile bir master plan, stratejik yönetime (hatta değişim yönetimi) geçiş için bir başlangıc adımının taslağıdır diyebiliriz. Gelecek 25 yılda STK’lar ticari hayatın başrolünde olacak ve Türkiye’de de kendi sektöründe TTMD’nin aynı paralelde ilerleyeceğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

TTMD Stratejik Planı Proje Danışmanı Figen Görücü ise proje lansman sunumunu gerçekleştirdi. Figen Görücü, Stratejik yönetim süreci tasarlanırken cevap aranan temel sorunun ‘‘Gelecekte ne yapılmalı?” değil, belirsizlik içinde yarına hazır olmak için “bugünden ne yapılması gereklidir?” sorusu olduğunu belirtti. Görücü, TTMD stratejik planı çalışılırken; “TTMD’nin bir meslek örgütü olarak; global ve yerel düzlemde gelecekteki rolünü ön görebilmek için ise stratejik plana girdi oluşturacak birincil ve ikincil kaynak veriler toplanarak analiz edildiğini ifade etti.

“Birincil kaynak veri, iç paydaş analizi kapsamında 5 farklı çalışma yürütülerek, sonuçlar irdelenerek analiz edilmiştir:
1. “Geçmişten Geleceğe İkinci 25 Yılında TTMD” konulu arama konferansı
2. “TTMD SWOT Analizi” Focus Grup Çalışması
3. “TTMD Vizyon Çalıştayı”
4. “TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu” Değerlendirme Anketi
5. “TTMD Üye Profili ve Memnuniyeti Araştırması”
Bir yıllık süreç içerisinde sırası ile yapılmıştır.” dedi.

Figen Görücü ayrıca, ikincil kaynak veri analizi kapsamında: “Makro Ekonomik, Teknolojik ve Sosyal Gelişmeler ve Trendler” Raporu hazırlanmış, bu kapsamda; küresel ve yerel düzlemde; makro ekonominin, ilgili sektörlerin, iş gücünün, politik, ekonomik ve teknolojik faktörlerin bugünü ve yarına dair öngörüler irdelenerek; tüm bu faktörlerin mesleğe ve sektöre yansımaları değerlendirildiğini belirtti.

“Meslek örgütü olan TTMD’nin vizyonu çalışılırken; ülkelerin, insanların, kavramların nasıl değiştiğini, ilerlemek için nasıl çaba gösterdiklerini irdeleyerek, yön bulmak hedeflendi. Esas odak alanı; teknolojideki sıçrama, onunla birlikte gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağının oluşmasını desteklemek konuları çerçevesinde; TTMD’ye düşen yeni rolün tanımlanması, kurumsallaşma ve değişim yönetimi sürecine öncelik verilmesi olarak belirlendi.

Stratejik Plan Taslağı hazırlanırken; “Stratejik Amaç, Stratejik Hedef, Strateji, Performans Kriteri ve Stratejik Görev” sırasıyla tasarlandı: TTMD’nin tüm faaliyetleri (eğitim, sempozyum, çalıştay, yayın, finansal kaynak oluşturma) ve ilişkileri (yerel ve küresel düzlemde; üye, potansiyel üye, sektörel diğer STK’lar, kamu, özel sektör ve kamuoyu) dikkate alınarak;
o Kurumsal gelişim ve sürdürülebilirlik
o Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi,
o Tesisat sektörünün önemi konusunda farkındalığın artırılması (kurumsal & kurum içi iletişimin geliştirilmesi)
olmak üzere 3 temel alan üzerinde çalışıldı.” dedi.

Toplantı, katılımcılardan gelen değerlendirmelerin dinlenmesiyle son buldu.

İlgili Haberler

Mechtalks, Geleceğin Anahtarını Açıkladı: Sürdürülebilir Mühendislik

Mechtalks, Geleceğin Anahtarını Açıkladı: Sürdürülebilir Mühendislik

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) ve Borusan Grup şirketlerinden Borusan Boru’nun…
51. ISKAV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 2023 Mali Tabloların İncelenmesi ve Önemli Kararların Alınmasıyla Gerçekleştirildi 

51. ISKAV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 2023 Mali Tabloların İncelenmesi ve Önemli Kararların Alınmasıyla Gerçekleştirildi 

İstanbul, 25 Mart 2024 – ISKAV Mütevelli Heyeti, geçtiğimiz Pazartesi günü, Makine Hangar’da gerçekleştirilen toplantıda 2023…
MMO İstanbul Şubesi ve Hannover Fairs Turkey, Yeni Fikirlere Destek Verecek!

MMO İstanbul Şubesi ve Hannover Fairs Turkey, Yeni Fikirlere Destek Verecek!

Geleceğin sanayi ve mühendislik projeleri MAKİNA HANGAR’dan çıkacak. Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi ile Hannover…