MİMSAN, İnegöl OSB’ye “Arıtma Çamurundan Termal Enerji Tesisi” Kurdu

Atıktan Enerji alanında Türkiye’nin lider markası Mimsan, İnegöl OSB’nin 2010 yılında kurulan Çamur Kurutma Tesisi’ndeki arıtma çamurunu kurutmak üzere kullanılan doğalgazlı sistemin yerine, MİMSAN’ın “Dolaşımlı Tip Akışkan Yataklı Kazan” teknolojisiyle bertaraf tesisini kurarak, OSB’nin yıllık enerji giderlerinden 3 Milyon TL tasarruf sağlayacak.

Atıktan Enerji alanında Türkiye’nin lider markası Mimsan, çevresel bir tehdit haline gelen atık su arıtma tesislerindeki kurutulmuş arıtma çamurlarını, enerjiye dönüştürerek bertaraf eden kazan teknolojileriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Kurulan arıtma çamuru bertaraf tesisi ile kurutma sistemi için gerekli ısı enerjisi, akışkan yataklı kazanda yakılan çamurdan elde edilen kızgın yağ ile sağlanıyor. Böylece ısıl işlem gören %90 KM oranında kuru çamur, zararlı patojenleri imha edilmiş ve hacmi %90 oranında azaltılmış olarak çevreye zarar vermeyecek kül muhteviyatında ürün halini alıyor.

Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde miktarı sürekli olarak artan arıtma çamurlarının, çevreye zarar vermeden bertarafının hem biyolojik yaşam hem de insan sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirten Mimsan Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit, bu anlayışla geliştirdikleri çevreci ve verimli “MİMSAN Dolaşımlı Tip Akışkan Yataklı Kazan” teknolojileri ile hem çamur kurutma maliyetlerinin hem de endüstriyel atıkların, biyolojik ortama olumsuz etkilerinin azaldığını kaydetti. Hacer İlhan, “İnegöl OSB’nin çamur kurutma tesisinde günlük 50 ton arıtma çamurunun yakılması ile 5.000.000 kcal/h kızgın yağ üretecek “enerji geri dönüşüm merkezi”nde; çamur kurutma için gerekli olan doğalgaz giderleri ortadan kalktı. Daha önce stok yapılarak bekletilen ve tırlara yüklenerek, ücretli olarak bertaraf edilmek üzere çimento fabrikasına gönderilen kurutulmuş çamurlar, Türkiye’de ilk defa Mimsan tarafından uygulanan sistem sayesinde ikincil yakıt kullanılmadan atığın kendisiyle enerji üretecek. Böylece OSB’nin yıllık enerji giderlerinden 3 Milyon TL tasarruf sağlanacak. Devreye alma ve test çalışmaları başarıyla tamamlanan tesis, İnegöl OSB’nin stok, ulaşım ve dışa bağlı bertaraf giderlerini de ortadan kaldıracak. Böylece hem işletme giderlerinden tasarruf sağlanacak hem de çamurun çevresel bir tehdit olmasının önüne geçilecek.” dedi.