Johnson Controls Müşterileri, Sağlıklı Binalar için Yeni Entegre Teknolojilere Öncelik Veriyor

Johnson Controls Müşterileri, Sağlıklı Binalar için Yeni Entegre Teknolojilere Öncelik Veriyor

04Johnson Controls Müşterileri, Sağlıklı Binalar için Yeni Entegre Teknolojilere Öncelik Veriyor; Sağlıklı İnsanlar, Sağlıklı Mekânlar ve Sağlıklı Bir Gezegen İçin Çözümler Sunmalıdır

– Sayıları 800’ü aşan karar verici ile yapılan bağımsız araştırmalara göre, inşaat sektörünün karar verici unsurları, Sağlıklı bir Binanın üç kritik odak alanına öncelik vermektedir: İnsanlar, Mekânlar ve Gezegen

– Her üç alanda hedeflere ulaşmak, beklendiği üzere karmaşık ve birbiriyle çelişen öncelikler getirdi

– Johnson Controls OpenBlue Healthy Buildings entegre teknoloji çözümleri, alışılagelmiş maliyet ve sürdürülebilirlik çelişkisini gidererek sağlıklı ve akıllı mekânlar ve deneyimler sunup önemli sonuçlar sağlar.

DUBAİ, BAE, 27 Ocak 2021 /PRNewswire/ — Akıllı, sağlıklı ve sürdürülebilir binaların küresel lideri Johnson Controls (NYSE: JCI), inşaat sektöründe 800’ü aşkın karar vericiyle yapılan ve sağlıklı bina trendleri ve teknolojilerine yatırımı artırmaya yönelik açık bir değişimi ortaya koyan bağımsız anketlerin sonuçlarını bugün açıkladı.

Johnson Controls CEO’su George Oliver şunları ifade etti: “Sağlıklı bir dünya vizyonunun merkezinde sağlıklı binalar olmalıdır ve bu da İnsanlara, Mekânlara ve Gezegene hizmet etmek için en önemli unsurları gerçekleştirmek anlamına gelir. OpenBlue teknolojilerimiz bina peyzajını yeni baştan yaratarak işletmelerin sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olan dinamik ve akıllı özellikler oluştururken sağlıklı mekânlar, zenginleştirilmiş deneyimler ve maliyet tasarrufları sağlıyor. Johnson Controls, yeni bina teknolojilerini İnsanlara, Mekânlara ve Gezegene odaklanmamızı sağlayan çığır açıcı çözümlere dönüştürmede sektöre öncülük ediyor.”

Geçmişi 135 yıla dayanan ve kategorisinin tek lideri olan Johnson Controls, sağlıklı binaların yeni baştan yaratılmasını hızlandıran teknoloji ve çözümleriyle ideal bir konumda yer alır. Anketler, katılımcı şirketlerin yüzde 90’ının sağlıklı bina girişimlerine ayrılmış kaynaklara sahip olması nedeniyle ihtiyacın hiç olmadığı kadar büyük olduğunu doğruladı.

Johnson Controls Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rolando Furlong, “Bugün bina sakinlerinin sağlık ve esenliğine öncelik verebilecek, maliyet tasarrufları sağlayacak ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunabilecek bina çözümlerine piyasada büyük bir talep var.

Kapsamlı çözüm portföyümüzle bu beklentileri karşılayabileceğimize, operasyonel değeri artırabileceğimize ve bölgelerin sürdürülebilirlik vizyonuna katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

2020 salgını, az sayıda müşterinin düşük doluluğa rağmen bina işletme giderlerini düşürebildiğini ortaya koyarak, esneklik sağlayan teknolojilere olan ihtiyacı vurguladı.

Johnson Controls Başkan Yardımcısı ve Baş Müşteri ve Dijital Yetkilisi Michael Ellis şunları söyledi: “Doluluk düşük olduğunda enerji kullanımının önemli ölçüde düşmesi beklenirken, şaşırtıcı bir şekilde, her on bina işletmecisinden sadece birinden bile daha azı enerji kullanımını %20’den fazla azaltmayı başarmıştır.” dedi. Şirketlerin agresif bir şekilde enerji ve maliyet tasarrufu peşinde koştuğu bir dönemde, müşteriler, bu binaların sağlık profilini iyileştirirken daha iyisini yapmalarına yardımcı olan çözümlere ihtiyaç duyuyor ve istiyor. Johnson Controls OpenBlue teknolojileri, sağlıklı mekânlar için çözümler getirirken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden, oyunun kurallarını değiştiren benzersiz bir özellik sunuyor.”

Tesis işleticileri anketi, Sağlıklı İnsanlar, Sağlıklı Mekânlar ve Sağlıklı bir Gezegen hedeflerine ulaşmak için spesifik yatırım önceliklerini ortaya koydu:

 Sağlıklı İnsanlar

Şirketler, yüksek performanslı ekiplerin itici gücü olarak görülen çalışan sağlığı ve esenliği konularına giderek daha fazla önem veriyor. Araştırmalar, kuruluşların sağlıklı yaşam, temiz hava ve iç huzura yönelik yatırımlarında artış olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 80’i COVID salgını sırasında ve sonrasında bina sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumanın çok veya son derece önemli olduğunu belirtti.

Bunlara sıcaklık kontrolü, dezenfekte etme, havalandırma ve hava filtreleme gibi yeni faktörler eklenmektedir. Bunların hepsi akıllı sensörler ve kontrol yazılımı ile geliştirilmiş, bakımlı sistemler ve ekipmanlar gerektirmektedir. COVID salgının ortaya koyduğu gerçekler, bu teknolojilerin temassız erişim ve temas takibi konularında potansiyel faydasını artırdı. Bu özellikler, güveni muhafaza ederken misafirlerin ve bina sakinlerinin binaya erişiminin, sirkülasyonunun ve konumunun gelişmiş takibi yoluyla genel bina güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir. Johnson Controls tüm bu ihtiyaçlar için çözümler sunar ve ortak alanlardaki insanlar için daha geniş kapsamlı bir sağlığa destek verir.

Sağlıklı Mekânlar

Maliyet tasarrufu sağlamak ve verilerle desteklenen hızlı ve bilgiye dayalı kararlar almak, tesis faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Johnson Controls bağımsız araştırmalarında, tesis yöneticilerinin %80’i acil durumlara hızla yanıt verme esnekliğinin artmasının, esnek tesis izleme ve sağlıklı hava stratejileri gibi teknolojilere yatırım konusunda en önemli itici güç olduğunu belirtti.

İnsanların çalıştığı, alışveriş yaptığı, eğlendiği ve yaşadığı alanlar zaman içinde daha çekici, daha verimli ve işletilmesi daha ucuz hale geliyor. Alan optimizasyonu, sermaye planlaması ve varlıkların çalışma süresini ve ömrünü artırmak, işletme performansını destekler ve bina işleticileri için maliyet tasarrufları ve gelir fırsatlarının artmasını sağlar. Bağlantılı çözüm ve hizmetlerden oluşan kapsamlı bir hizmet grubu olan Johnson Controls OpenBlue, bina ve varlıkların performansını en iyi seviyeye getirmek için dijital entegrasyondan yararlanır.

Sağlıklı Gezegen

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve akıllı bina teknolojisi alanlarındaki gelişmeler her geçen yıl daha da önemli hale geliyor. Araştırmalarda, tesis yöneticilerinin yüzde 76’sı enerji maliyeti tasarruflarının yatırım için en büyük itici güç olduğunu belirtti. Bu yatırımlar yatırımcıları, çalışanları ve müşterileri çekmek ve tutmak için önemli bir ölçüt olan kurumsal sürdürülebilirlik sıralamalarını da etkiliyor.

Binalar, gezegenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ından ve enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yüzde 36’sından sorumludur. Ancak binaların sadece %1’i enerji tasarrufu sağlayan yenileme işleminden her yıl geçiyor. Etkin bir şekilde harekete geçmek artan düzenlemelere uyum sağlamada, enerji tüketimini azaltmada ve sürdürülebilirliği artırmada hayati önem taşır. Gezegenin sağlığı için yapılan araştırmalar, kuruluşların yüzde 57’sinin önümüzdeki on yıl içinde en az bir tesiste net sıfır karbon veya pozitif enerji durumunu gerçekleştirmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Johnson Controls, daha sağlıklı binalar yaratma konusunda süregelen çabaları sayesinde yalnızca Kuzey Amerika’da 3.000’den fazla enerji tasarrufu performansına dayalı sözleşme yapılan projeyi hayata geçirdi. Sonuç olarak, müşteri tesislerindeki karbon emisyonunda 29 milyon tonu aşkın azalmanın yanı sıra, kapsamlı birtakım ürün ve teknoloji çözümleri sayesinde enerji ve işletme giderlerinde $6 milyar tasarruf sağlandı. 2019 mali yılında Johnson Controls gelirlerinin neredeyse yarısı, enerji kullanımını azaltan ve sürdürülebilirliği geliştiren ürün ve hizmetlerden geldi. Johnson Controls, sağlıklı insanlara, sağlıklı mekânlara ve sağlıklı bir gezegene destek olmak amacıyla bina sahiplerinin ve sakinlerinin etkili ve verimli kararlar almalarına yardımcı olur.

İlgili Haberler

Bomaksan 2022’de Yüzde 70 Büyüyecek

Bomaksan 2022’de Yüzde 70 Büyüyecek

Bomaksan’dan büyüme atağı Global pazarda artan talepleri karşılamak amacıyla kapasite artırımına yönelen yerli üretici Bomaksan, 2022’yi…
FKS Klima Santrali Eurovent Sertifikası Aldı

FKS Klima Santrali Eurovent Sertifikası Aldı

Ar-Ge yatırımlarıyla sektöre öncülük eden Form Şirketler Grubu’nun İzmir’deki fabrikasında geliştirilen ve üretilen yeni ürünü FKS…
“BloombergHT “Dünya için Bir Şey Yap” Programında Ekonomik ve Çevre Dostu Isı Pompaları Konusu İşlendi

“BloombergHT “Dünya için Bir Şey Yap” Programında Ekonomik ve Çevre Dostu Isı Pompaları Konusu İşlendi

Türkiye’de ekonomik ve çevreci ısı pompaları sistemlerinin kullanımı yaygınlaşıyor Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na göre Avrupa Birliği…