İSKİD anketlerle COVID-19 Salgınının Sektöre Etkilerini Ölçerek Çözüm Arıyor

İSKİD anketlerle COVID-19 Salgınının Sektöre Etkilerini Ölçerek Çözüm Arıyor

İSKİD, COVID-19 salgınının iklimlendirme ve havalandırma sektörüne etkisini
belirleyebilmek amacıyla, üyelerine yönelik anketler düzenliyor. Anketlerle elde edilen
sektörel veriler ve talepler, paydaş kurumlar üzerinden devlet ve diğer ilgili mercilere
iletilerek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınması amaçlanıyor.
Anket sonuçlarına göre;
1- Sektörde yer alan firmalarımızın %34’ü ofislerini bu hafta açık tutmakta, %66
oranında tamamen veya kısmen evde çalışmaya geçildiği gözlenmektedir.
2- Önümüzdeki hafta bu oranın %40’a %60 olarak gerçekleşeceği görülmektedir.
3- Üyelerimizin %29’u imalat faaliyetlerine normal süreçte devam etmekte olup, %71’i
kısmen veya tamamen (%20’si) üretim faaliyetlerini azaltmış/durdurmuş
bulunmaktadır.
4- Sektörümüzdeki firmaların %5’i personel çıkartmak zorunda kalmış, %19’u ücretsiz
izin kullandırma yoluna gitmiş, %76’lık büyük bir çoğunluk çalışanların maaş
ödemelerinde bir kısıtlamaya gitmeden istihdamını korumaya çalıştığı
gözlemlenmektedir.
5- İşten çıkartmak zorunda kalan üyelerimizin personel sayılarını %5’den daha az bir
oranda azaltmaya gittiği gözlemlenmiştir. Bu veri ve bir üst maddedeki veri
göstermektedir ki sektörümüzdeki firmalar personelini azami oranda korumaya
çalışmaktadır.
6- Yurt içi siparişlerde %84 oranında en az %25 olmak üzere azalma kaydedilmiştir.
%12 mertebesinde üyemizin ise yurt içi siparişleri tamamen durduğu
gözlemlenmiştir.
7- Yurt dışı siparişlerde ise üyelerimizin %75’inde en az %25 mertebesinde azalma
olduğu gözlenmiş, %25’sinde ise tamamen durduğu beyan edilmiştir.
8- Bu süreçte üyelerimizin %64’ünde mevcut siparişlerin iptalleri yaşanmıştır.
9- Üretimde yaşanan en büyük sorun yurt dışı hammadde ve yarı mamul tedariğinde
olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla personel ve işçi servisleri ile toplu ulaşımda
yaşanan sıkıntılar, yurt içi hammadde ve yarı mamul tedariğindeki sıkıntılar ve son
olarak üretimde çalışan personelin çeşitli sebeplerle işe gelmek istememesi olarak
sayılabilir.
10- İhracat ürünlerinin teslimatında yaşanan en büyük sorunun lojistik olduğu
görülmektedir. İhracat müşterilerinde faaliyetlerin askıya alınması ve gümrüklerdesalgın nedeniyle oluşan yavaşlama ise diğer önemli etkenler olarak
gözlenmektedir.
11- Üyelerimizin neredeyse tamamı sektörümüzde bu yıl salgından dolayı %10’dan
fazla küçülme olacağını beklemektedir. Küçülme oranının %25 ve üzerinde
olacağını bekleyen üyelerimizin oranı neredeyse yarısı olarak göze çarpmaktadır.
Genel beklenti etkinin büyük olacağı şeklindedir.
12- Bu süreçte derneğimizden beklentiler ise hükümet nezdinde sektörümüzün bu zor
durumda desteklenmesi adına daha fazla faaliyet yürütmesi şeklinde olduğu
gözlenmiştir.
İlki 31 Mart Salı günü tamamlanan anketin sonuçlarının İSKİD üyesi firmalar ve sektör
paydaşı kuruluşlarla paylaşıldığını belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy,
“Anket sonuçlarından da görüleceği üzere üyelerimiz bu zor durumda istihdam
kaybetmemek ve faaliyetlerine devam etmek adına önemli ölçüde özveri gösteriyor. Ancak
kontrolümüzde olmayan etkenler nedeniyle sektörün bu süreçte ağır bir hasar alma
ihtimali çok yüksek görünüyor. Sektörümüze yönelik her türlü destek ve lobi faaliyetlerinde
bu durumu göz önünde bulundurarak, taleplerimizi sektör paydaşları kuruluşlara ilettik.
İSKİD olarak her türlü iş birliği ve ortak çalışmaya hazırız. Ülkemizi ve dünyamızı etkisi
altına alan bu salgından sektör olarak önce sağlıkla, sonra en az ekonomik ve sosyal
kayıpla ayrılmayı umuyoruz.” dedi.
İSKİD tarafından güncel durumun tespiti için anketler her hafta yenilenerek, sektörün
durumu salgın süresince izlenecek.

İlgili Haberler

Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı Gerçekleşti

Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı Gerçekleşti

“Küresel iklim değişikliği ile mücadelede BÜTÜNLEŞİK TASARIMIN önemi artıyor”.  Bütünleşik Tasarım ve Enerji Ekonomisi temasıyla İSKİD…
“SOSİAD Dünya Soğutma Günü Etkinliği: Sektörün Geleceği ve Sürdürülebilirlik Vurgusu”

“SOSİAD Dünya Soğutma Günü Etkinliği: Sektörün Geleceği ve Sürdürülebilirlik Vurgusu”

26 Haziran ‘Dünya Soğutma Günü Etkinlikleri’ kapsamında, 15 Haziran Perşembe günü CVK Park Bosphorus Hotel’de 11…
İSKİD’ten Isı Pompası Teknolojileri, Proje Tasarımı ve Uygulama Örnekleri Konulu Panel

İSKİD’ten Isı Pompası Teknolojileri, Proje Tasarımı ve Uygulama Örnekleri Konulu Panel

Temiz enerji sektörüne ev sahipliği yapan “WENERGY EXPO 2023 TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ FUARI” ‘ında İSKİD, fuarın…