İSİB, Zoom Platformu Üzerinden ‘İklimlendirme Sektörü Değerlendirme Toplantısı’ Gerçekleştirdi

İSİB, Zoom Platformu Üzerinden ‘İklimlendirme Sektörü Değerlendirme Toplantısı’ Gerçekleştirdi

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş’ın sözcülüğünde gerçekleşen toplantıda, 2020 yılının son çeyreğine girerken iklimlendirme sektörünün gelişim ve büyüklük anlamında değerlendirmesi yapılırken, pandemi süreci ile değişen iş süreçlerinin etkileri de basın mensupları ile paylaşıldı.
Açılış konuşmasını yapan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, pandemi sürecinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi sektörümüzü de etkilediğini ve sektörün faaliyetlerinde değişikliğe gidildiğini belirtti.  Ayrıca gerçekleşen ilk sanal heyet olan ‘’Kazakistan’’ organizasyonuna da değinen Şanal, Başka pazarlar açılmak için de sanal heyetler düzenleyeceklerini söyledi.

İklimlendirme Sektörünün 2019’tan 2020 geçişi perspektifinden son Durumu&Büyüklükleri  ve Alt Kırılımlar:

2019 yılında sektörümüz toplam 4,678M $ ihracat gerçekleştirdi. Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı %99 olarak sağlandı.

 • İklimlendirme sektörü ihracat anlamında Türkiye’nin 11. büyük sektörü.
 • 2019 yılında sektör Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyada sektörün toplam ithalat büyüklüğü 504,7 milyar dolardır. Türk İklimlendirme Sektörünün pastadan aldığı pay yaklaşık %1 dir. Hedefimiz ise bu payı %1,5’a çıkarmak.
 • Sektör ihracatının büyük bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 2019 yılında Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Romanya ilk beş sırayı alan ülkeler oldu.
 • Avrupa Birliği ülkelerini takiben yine ülkemiz komşu ülkelere önemli miktarda ihracat gerçekleştirmektedir. Irak, Rusya Fed. Gürcistan, Bulgaristan ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Türki cumhuriyetler yine vazgeçilemez partnerlerimiz arasında yer alırken Çin, ABD gibi ülkelere olan ihracatımız da her geçen gün artış göstermekteydi.
 • İklimlendirme Sektörü 2019 yılında Türkiye İhracatından %2,6 oranında pay almıştır. Yine bu oran her geçen yıl yukarı gitmekte sektörümüzün ülke ekonomisine olan katkısı artmaktadır.
 • Türkiye İklimlendirme Sektörü 175 ülkeye ihracat yapıyor.
 • Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde sektör, Avrupa’nın üretim üssü konumuna geldi.
 • Sektör split klimadaki üretim kapasitesi ile Avrupa’nın pazar lideri, radyatör ve havlupan ihracatında ise dünya lideri konumunda.
 • Sektör, soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedefliyor.
 • 2020 yılı 27 Eylül itibariyle ise sektörün ihracatı 3,2 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. Bu büyüklük geçen yılın aynı zamanına göre pandemi etkisiyle yaklaşık yüzde 5,4 oranında bir küçülmeye işaret ediyor.
 • İklimlendirme sanayi ürünlerinin kilogram başına katma değeri 4.3 dolar olarak gerçekleşti.
 • 2020 sonunda İklimlendirme sektörü bir önceki yılın büyüklüğüne ulaşacağını öngörüyor.
 • İç pazarda bu yıl pandemi nedeniyle sektör ürün grupları çeşitliğine göre % 12-18 oranında bir küçülme gözlemlenmektedir.
 • 2020’de her ne kadar Avrupa Birliğe yapılan ihracatta yüzde 8,5’luk bir kayıp olsa da ihracatın yaklaşık yüzde 50’si yine AB ülkelerine yapılmaktadır.
 • İklimlendirme Sektörü alt kırılımlarına baktığımızda 2020 Ocak-Ağustos itibariyle
  • Isıtma sistem ve elemanları 644.8 milyon dolar
  • Soğutma sistem ve elemanları 402.3 milyon dolar
  • Klima Sistem ve elemanları 343.6 milyon dolar
  • Tesisat Sistem ve elemanları 1 milyar 100 milyon dolar
  • Havalandırma Sistem ve elemanları 290,2 milyon dolar
  • Yalıtım Malzemeleri 60.6 milyon dolar

büyüklüğe ulaşmıştır.

 • Sektör olarak yılın kalan kısmında ve 2021’in ilk yarısında tedirginliğin devam edeceğini düşünmekteyiz. Mevcut veriler salgın sürecinin maalesef tekrar yükselişe geçtiğini gösteriyor. İkinci büyük bir şok gelmezse sektörümüzde son çeyrekle birlikte yeni bir ivmelenme görebileceğimizi düşünmekteydik. Ancak gelen günlük vaka sayıları bu sürecin beklentilerimizin çok daha ötesinde uzun süreceğini gösteriyor.
 • Covid-19 sonrasında özellikle artan talebi karşılamak için ülkeler arasında bir üretim rekabeti yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak özellikle pandeminin ilk dalgası ile yoğun hasar alan Avrupa ülkelerinde pek çok üreticinin bu süreç sonrasında kapanacağı ve bu durumun mevcut pozisyonunu koruyan Türk imalatçısı için bir fırsat doğuracağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yükselecek talebi karşılamak için ticaretteki engellerin azaltılması yönünde adımlar atılması kaçınılmaz görünüyor. Sektör olarak bu zorlu süreçte doğru tedarik zinciri stratejilerini uygulamamız gerekiyor.

Sektördeki Ar-Ge Süreçleri, pandemi ile beraber değişen ürün çeşitliliği (klima, filtreler vb), global dünyadan gelen istekler ve gelişmeler

 

 • İklimlendirme Sektörü’nde 30 adet firmada AR-GE merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin varlığı ile sektör inovatif ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi konumundadır.
 • Sektörü; dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki dijitalleşme çalışmaları, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği ve üniversite sanayi işbirliği konularındaki duyarlılığı ile küresel rekabet gücünü her geçen gün artırıyor. Ürünlerinin kalitesini en üst standartlardaki kalite belgeleriyle tescilleyen (UL, Eurovent, AHRI, ISO, CE, TÜV, etc.) Türkiye iklimlendirme sektörü firmaları, ERP (Energy-related Products -Enerji ilişkili Ürünler Direktifi) direktiflerinin gerekliliklerini doğrudan karşılayan, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıran tasarruflu ürünler üretiyor.
 • Sektörümüzde pandemi ile birlikte Ar-Ge ve inovasyon önemini daha da artıracak. Çevre odaklı, sağlık ve hijyen merkezli ürün ve hizmet çeşitliliği artacak.
 • Yaşanan pandemi süreci bizlere oluşabilecek yeni virüsel tehditlere karşı iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve %100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını gösteriyor.
 • Özellikle hastanelerde kullanılan hijyenik ortam cihazlarını ve çok gelişmiş filtre teknolojilerini sektörümüz üretiyor. Üreticiler pandemi ile birlikte özellikle filtre tarafında çok büyük bir talep ile karşı karşıya kaldı. Bu dönemde sektörümüz hem iç pazar için hem de ihracat için yoğun bir çaba içerisinde çalıştı. Filtre üretimi ile hijyenik cihaz ihracatında ciddi artışlar kaydettik.
 • Avrupa önümüzdeki yıllarda iklim krizinin ve hava kirliliğinin etkilerinin önüne geçmek için bazı standartlara geçiyor. Sektörümüz gereken standartlarda üretim yapmayı sürdürüyor. Artık Avrupa’da bazı gazların kullanılması yasak. Doğayı, insanı ve kentleri koruyan teknolojileri kabul ediyorlar. Biz de sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızla bu standartları yakından takip ederek bu pazar için gerekli standartta üretim yapıyoruz. En büyük rakibimiz olan Çin pandemi sonrası güç kaybediyor. Bu açığı biz tamamlayacağız.

Pandemi ile beraber değişen iletişim ve çalışma şekilleri (Sanal Fuarlar, Sanal Ticari heyetler, webinarlar, toplantılar, uzaktan çalışma prensipleri vb)

 • İSİB olarak Türk İklimlendirme Sektöründeki firmaların, hedef pazarlardaki ithalatçılarla bir araya gelmesini sağlamak ve sektörün dünya çapındaki tanınırlığını artırmak amacıyla ticaret ve alım heyeti organizasyonları, sektör tanıtım günleri ve milli katılım fuar organizasyonları düzenliyoruz.
 • İSİB olarak başta ülkemiz olmak üzere tüm Dünya’da pandemi sürecindeki ticari, idari ve insani değişimleri ciddi takip ediyoruz.
 • Yönetim Kurulu toplantılarımızda, çalışma komitelerimizde sık sık bu değişimleri değerlendiriyor ve çalışmalar yapıyoruz.
 • Sektör olarak en büyük hedefimiz ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki pastadan aldığımız payı artırmak. Bunun içinde en önemli araç doğru dijital iletişim faaliyetlerini kullanmaktan geçiyor.
 • Video konferans görüşmelerinin tüm Dünya’da iletişimdeki payları artıyor. Hatta pandemi sonrasında toplantı ve görüşmelerin sürekli olarak video konferans şeklinde ilerleyeceği öngörülüyor.
 • Video konferans platformlarının bu dönemde yıldızı oldukça arttı. Şu an kullandığımız Zoom platformu günde 300 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Google Meets, Microsoft Team ve Skype’da dahil ettiğimizde bu rakam yaklaşık günlük 500 milyon kişiyi buluyor.
 • İSİB ve üye firmalar olarak doğru satıcı ve doğru alıcıyı bulabilmek adına iletişimde video konferansları etkin bir şekilde kullanıyoruz.
 • Online (sanal) heyet, online fuar gibi organizasyonları önümüzdeki dönemde çok yoğun şekilde yapacağız.
 • Kazakistan ile başlayan ilk dijital ticaret heyetimize Ekim ayında Katar ile devam edeceğiz. Bu doğrultuda İSİB olarak toplu tüm ticari aktivitelerimizi dijital platforma taşıyarak 2021 yılında 16 adet dijital dış ticaret heyeti organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz.
 • Bununla birlikte iletişimin video tabanlı uygulamalara kaydığını ve iletişiminde bu platformlarda kalıcı hale geldiğini görüyoruz.
 • İSİB olarak Youtube tarafında ciddi bir kanal kurma çalışmasının başlangıcını yaptık. Tüm webinarlarımızı, sektör tanıtımlarını, hedef ülke çalışmalarını, reklamlarımızı ve haber dağıtımlarımızı önümüzdeki dönemde Youtube üzerinden gerçekleştireceğiz.
 • Hedef ülkelerde, hedeflediğimiz alıcılara ulaşmak için hedeflemeli reklamları iklimlendirme sektörümüzün tanıtımı için yoğun şekilde kullanacağız.
 • Türkiye’ye iklimlendirme sektörü anlamında yatırım çekmek adına Türkiye’deki başarı hikayelerini, yurtdışında tamamladığımız başarılı projeleri de tüm Dünya’ya anlatmak adına görsel iletişim araçlarını etkin ve verimli şekilde kullanacağız.

 

İlgili Haberler

Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılını 6,2 Milyar Dolar ile Kapattı

Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılını 6,2 Milyar Dolar ile Kapattı

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının başında, yıl sonu için hedef olarak koyduğu 5 Milyar dolarlık ihracat…
Bomaksan 2022’de Yüzde 70 Büyüyecek

Bomaksan 2022’de Yüzde 70 Büyüyecek

Bomaksan’dan büyüme atağı Global pazarda artan talepleri karşılamak amacıyla kapasite artırımına yönelen yerli üretici Bomaksan, 2022’yi…
FKS Klima Santrali Eurovent Sertifikası Aldı

FKS Klima Santrali Eurovent Sertifikası Aldı

Ar-Ge yatırımlarıyla sektöre öncülük eden Form Şirketler Grubu’nun İzmir’deki fabrikasında geliştirilen ve üretilen yeni ürünü FKS…