GF, 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

GF, 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Georg Fischer, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarla sürdürülebilirlik hedeflerinde başarılı sonuçlara ulaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı verilerini açıkladığı raporda ürün gelişiminden tedarik zincirine uzanan her aşamada elde edilen veriler, detaylı bir şekilde paylaşıldı.  

GF Sürdürülebilirlik Raporu’nda sosyal fayda ve etki sağlayan ürünlerin satışında %68 oranında artış elde edildiğine;

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında başlangıç noktasına kıyasla %35 oranında azaltım sağlandığına ve Kapsam 3 yoğunluğunun, temel değerle karşılaştırıldığında işlenmiş malzeme ve satılan ürünlerin kullanımı başına 3,3 ton CO2e düzeyinde sabit kaldığına yer verildi.

Yine firma açısından 2023 yılının önemli satır başları olan Global Sürdürülebilirlik Zirvesi, Financial Times’da üçüncü kez iklim liderleri arasında gösterilmeleri; CDP tarafından A notu ile derecelendirilmeleri gibi bilgilere de yer verildi.

GF Hakan Plastik’in bünyesinde bulunduğu Georg Fischer’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve şirketin şeffaflık taahhüdünü yansıtan Sürdürülebilirlik Raporu 2023, Strateji 2025 olarak adlandırılan beş yıllık yol haritasındaki yolculukta kaydedilen ilerlemeyi ortaya koyuyor.

Ürün Portföyü, İklim&Kaynaklar ve İnsan&Refah başlıkları altında ortaya konulan hedeflerde pozitif veri ve gelişmeler sergileniyor.

Çevresel ve sosyal faydalı ürünler
GF’in üç hizmet alandan biri olan ve GF Hakan Plastik’in bünyesinde bulunduğu GF Piping Systems (Boru Sistemleri), sunmuş olduğu ürün ve sistem çözümleri ile sadece kendisi için değil müşterileri için de enerji tüketimlerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Müşterilerinin iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken; daha sürdürülebilir malzemelerin kullanımı ile sunduğu çözümlerin çevresel etkilerini azaltmak; uzun ömürlü bina altyapısı oluşturmak (özellikle yeşil bina sektörü için önemlidir) ve endüstriyel proseslerde su verimliliğini artırmaya da destek veriyor.

İklim krizi ile birlikte kritik bir sürdürülebilirlik sorunu olan dünya çapındaki toplulukların karşılaştığı temiz içme suyuna erişim eksikliğinin giderilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Güvenli ve sızıntısız su taşımacılığına yönelik çözümlerini büyük ihtiyaç duyulan alanlara taşıyarak, su kaynaklı hastalıkların azaltılmasına, içme suyu hijyeninin iyileştirilmesine ve yaşlanan altyapıdaki sızıntılardan kaynaklanan içme suyu kayıplarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

2023 yılında PVC ürün portföyünde yapmış olduğu malzeme kullanımlarındaki değişiklikler ile daha sürdürülebilir ürünler geliştirildi. GF Hakan Plastik’in 2023 yılında piyasaya sunduğu insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreci ve toksik unsurlar içermeyen stabilizatörlerle üretilen PVC-U boru sistemleri, toksik bir unsur barındırmaması açısından çevreye ve insan sağlığına dost ürünler olarak öne çıkıyor.

İklim&Kaynaklar
Toplam sera gazı etkisinin yaklaşık % 13’ünü oluşturan Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları ile GF, 2026’da mutlak Kapsam 1 ve 2 sera Gazı emisyonlarını% 30 azaltmak için SBTı uyumlu hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. 2022 ile karşılaştırıldığında, 2023 raporlama yılında toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonları, 2019 taban çizgisine göre % 9 ve

%35 oranında azaltılmış bulunuyor. Bu sonuç, özellikle yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesi ve operasyonlar arasında enerji verimliliğinin artırılması ile sağlanıyor.

GF Hakan Plastik de Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve proses iyileştirmeleri ile bu çalışmaları destekliyor. Tesislerinde %100 Yeşil Enerji kullanımı gerçekleştiren GF Hakan Plastik, her iki üretim tesisinde de %100 Yeşil Enerji kullanımı ile 2023 yılı sera gazı kapsam 2 emisyonlarını %100’ü azaltırken; enerji verimliliği çalışmaları ile toplam emisyonlarda ise %98 üzerinde azaltım sağladı.

2023 yılında ISO5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’ne geçişini tamamladı. Yapılan iyileştirmeler ile Enerji Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen referans çizgisine göre Şanlıurfa üretim tesisinin genelinde %3,2 ve Çerkezköy üretim tesisinde PP-RCT boru bölümünde %27, Sessiz Boru bölümünde ise %28 oranlarında enerji kazançları elde etti.

Raporda GF’in kaynak kullanımı konusundaki bir diğer konusu olan su ayak izinin azaltılması yönünde de pozitif veriler aktarıldı. Tesislerinde su sayaçları ve su tasarruflu armatürler kurarak, üretim makinelerini ve su borularını sızıntı yaşları açısından inceleyerek ve yağmur suyunun toplanabilmesi, üretim süreçleri ve dış mekan uygulamaları için kullanılabilmesi için beklenen yağışlara çok dikkat ederek su yönetimini daha da geliştirdi. GF, 2025 Stratejisinin bir parçası olarak, yüksek stresli alanlarda faaliyet gösteren 13 tesiste su yoğunluğunu % 20 azaltmayı hedefliyor ki 2023 yılında bu tesislerde mutlak su tüketimi % 11 oranında azaltılmış bulunuyor.

GF Hakan Plastik ise suyun verimli kullanımı çalışmalarının yürütülmesi ile başlangıç noktasına kıyasla 2023 yılında %7’lik bir iyileşmeyi sağlamış durumda.

Raporda yine kaynakların verimli kullanımı konusunda yürütülen çeşitli çalışmalara değiniliyor. Operation Clean Sweep hareketi de bunlardan biri. OCS, plastik üretimindeki granüllerin üretimi, nakliyeleri ve üretilmesi esnasında tesislerde meydana gelen kayıp ve sızmalarının engellenmesi, küresel bir çevresel sorun olan deniz kirliliğinin ve karada bulunan plastik ham maddelerin denizlere karışmasının önlenmesi amacını taşıyor. GF Hakan Plastik, Çerkezköy ve Şanlıurfa üretim tesislerinde OCS süreçlerini ve denetimlerini tamamlayarak kendi sektöründe OCS sertifikasını alan ilk firmalardan biri oldu.

Raporda, biyoçeşitlilik konusunda da GF Hakan Plastik’in Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi, yeşil alan genişletme çalışmaları, ağaç dikme etkinliği ve Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık yaratma kampanyalarına yer veriliyor.

İnsan&Refah
Kültürel değişimde insan kaynağı ilk sıraya koyan GF, çalışanlarının çevresel koşullarını iyileştirme, kapsayıcı ve teşvik edici çalışma ortamları yaratma konusuna hassasiyetle eğiliyor. Sıfır İş Kazası yaklaşımına sahip ISG uygulamaları, cinsiyet eşitliği yaklaşımı, Kadın Liderler programı, çalışanlar için Kültür Haftası, global olarak ve online gerçekleşen Mystery Coffee network buluşmaları gibi birleştirici ve geliştirici, uygulama ve etkinliklere yer veriliyor.

GF Hakan Plastik, 2023 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor.  Çerkezköy fabrikasında kaza sıklık oranında başlangıç yılına göre %79, Şanlıurfa fabrikasında %100 seviyesinde iyileşme gerçekleştirmiş durumda.

Çalışanlar için ISG haftası, Kültür Haftası etkinlikleri, çalışan gelişimlerini destekleyecek eğitim programları ile insan ve refah konusunda etkili uygulamaları sayesinde çalışan bağlılığı adına da önemli adımlar atmış bulunuyor.

Raporda ayrıca 2023 yılının önemli satır başlarına da yer veriliyor.
GF’in Zürih’te ilk kez gerçekleştirdiği Global Sürdürülebilirlik Konferansı ve Susty Fund projeleri. İki gün olarak gerçekleşen ve her bölümden üst düzey yöneticilerin katıldığı konferansın amacı, karbondan arındırma ve döngüsel ekonomi ile birlikte sosyal sürdürülebilirlik -çeşitlilik ve kapsayıcılık, sağlık ve güvenlik- gibi konulara değinildi. Susty Fund proje yarılması ile de bu konudaki projeler değerlendirildi. GF Hakan Plastik’in sunmuş olduğu Yeşil Alan Projesi, En İyi Sürdürülebilirlik Projesi ödülünü aldı.

Bir diğer satır başı, Sorumlu Tedarik Zinciri yaklaşımı ile EcoVadis’ten alınan ödül raporda yer buldu.

GF, 2023 yılında tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek ve şirketin satın alma yolculuğunda Kapsam 3 emisyonlarını azaltma konusunda çeşitli girişimlerde bulundu.

-Küresel sinerjiyi teşvik etmek ve harcama optimizasyonu yoluyla rekabetçi ihaleler;

–Plastiklerde kategoriye özel uzmanlığın geliştirilmesi ve emtia fiyat tahmini de dahil olmak üzere bileşenler;

-PCF’lerde ham madde tedarikçileriyle iş birliği yapmak;

-Erken tedarikçi katılımını teşvik etmek ve yenilikleri yakalamak.

GF Piping Systems 2023 yılında sosyal, çevre ve güvenlik değerleri performansı ile 2023 EcoVadis Altın Madalya ile ödüllendirilerek bu konudaki başarısını belgelendirmiş bulunuyor.

Raporda, 2023 yılının güzel sonuçlarından biri olarak da CDP’den alınan derecelendirmeye yer verildi. GF’in Strateji 2025 yol haritasının merkezinde yer alan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya ve suyun kullanılabilirliğini güvence altına almaya yönelik çalışmalar, GF Hakan Plastik’in de Türkiye’den dahil olduğu 34 ülkede hayata geçiriliyor. GF, küresel derecelendirme kuruluşu CDP tarafından iklim değişikliği konusunda şeffaflık ve performans açısından yüksek “A” puanını alırken, su güvenliği konusundaki hedefleri nedeniyle daha önceki “A-” notunu korudu.

 

Hep daha iyiye…

İlgili Haberler

GF, TIME’ın Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Arasında

GF, TIME’ın Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Arasında

Georg Fischer (GF), TIME dergisinin 2024 Yılının Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda…
GF Hakan Plastik, “Herkes İçin Erişilebilir Su Yönetiminin Sağlanması Bir Zorunluluk“

GF Hakan Plastik, “Herkes İçin Erişilebilir Su Yönetiminin Sağlanması Bir Zorunluluk“

GF Hakan Plastik: “Kuraklık, çölleşme ile mücadele, ekosistemin korunması ve herkes için erişilebilir su yönetiminin sağlanması…
GF, Dördüncü Kez Financial Times Avrupa’nın İklim Liderleri Listesinde

GF, Dördüncü Kez Financial Times Avrupa’nın İklim Liderleri Listesinde

Georg Fischer (GF), üst üste dört yıldır dünyanın önde gelen gazetelerinden Financial Times’ın Avrupa’nın İklim Liderleri…